Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Farklı dönemlerden geçerek toplumsal yaşama katılan ve sürekli yeni sosyal çevreler ile ilişkiler içerisine girerek, farklı sorumluluklar yüklenen çocuklarımız, psikolojik olarak çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Özellikle içinde bulunduğumuz bu yüzyılda etrafımızı kuşatan teknolojinin, çocuklarımızın zihinsel ve algısal gelişimini olumsuz yönde etkilediği hepimize malumdur. Süregelen bütün bu olumsuzluklar karşısına çocuk ve ergenlerin uzman danışmanlığına ihtiyacı katbekat artmıştır. Bun anlamda, Bilge Değişim Psikolojik Danışmanlık & Eğitim Merkezi, uzman kadrosuyla bu ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Çocuk ve Ergenler için Terapi Programlarımız:

  • Ergen Danışmanlığı (site için tıklandığında yeni bir sayfa: açıklama için)
  • Öğrenim Güçlüğü Bozukluğu Terapisi (Disleksi, Diskagrafi, Diskalkuli)
  • Konuşma Bozukluğu Tedavisi
  • Okul Reddi
  • Sınav Kaygısı Terapisi
  • Boşanma ve Çocuk
  • Tv & Oyun Tedavisi Bağımlılığı
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi