Hemhal Olmanın Önemi

Hemhal Olmanın Önemi

Yoklar doymadığında varlar ağlamıyor ise dünya tez yıkılır!

Hemhâl olmak üzerine söylenmiş en güzel sözlerden bir tanesi; yoklar doymadığında varlar ağlamıyor ise dünya tez yıkılır. Hissetmek, hâl ile hâllenmek aile olmanın, toplum olmanın en önemli dinamiğidir. Birbirini hissetmeyen kişilerin sağlıklı bir iletişim sürdürebilmeleri mümkün değildir. Her birey için hissedilmek, fizyolojik ihtiyaçlardan önce gelen ihtiyaçtır. Hissetmek anlamaktan önemlidir.

🔴 Eşler hissedilmek isterler 

Evliliklerde ortak yaşam sözleşmesi vardır. Dolayısıyla paylaşmak esastır. Erkek ve kadın bir arada yaşamaya başlayarak, aynı zamanda bir risk alırlar; eğer sağlıklı bir iletişim kurulmazsa çatışmalar yaşanacaktır. Kadın hissedilmek ister, erkek de öyle; hemhâl olmayı başaran eşlerin ilişkileri uzun ömürlü olur. Yargılamadan, süre tanıyarak ve her zaman uzlaşıcı bir yol bularak mümkün olur hemhâl olmak.

🔴 Çocuklar hissedilmek isterler 

Çocukluk önemli bir süreçtir; özerk bir varlık olmanın öğrenildiği ve sosyal yaşama katılımın sağlandığı... Travmatik olayların etkisinin ağır bir sekilde etkilediği yaşam dönemidir. Art niyetin asla olmadığı çocuklukta sözel iletişimden çok bedensel iletişim hâkimdir. Çocukluk dönemlerinde farklı ruhsal süreçler vardır ve hissedilmenin önemi çok büyüktür. Anne-babaların tepkisel davranmamaları, soğukkanlı bir tutum sergileyerek onları hissetmeleri büyük önem arz eder.

🔴 Sosyal iletisim trafiğinde bireyler hissedilmek isterler 

Trafikte, işte, komşulukta, okulda vb her toplumsal süreçte girilen iletişimlerde bireylerin temel beklentileri hissedilmektir. Öğrenci öğretmeninden kendisini hissetmesini ister. Bu öğretmen için de geçerlidir. Gelişen olayların anlık tepkiler ile karşılanmaları yanlış anlaşılmalara sebep olur. "İnsan insanın aynasıdır." sözünde açıklamış olduğum gibi, yargıların tamamı kişinin kendisiyle ilgilidir. Her an yarış halinde hissetmek haset tohumlarına, haset tohumları ise düşmanlıklara sebep olur. Bundan dolayı kapitalist düşüncede "insan insanın kurdudur" denmiştir. Oysa paylaşmanın esas olduğu sosyal süreçlerde sevgi filizlenir. Kadim medeniyetimizin mirasında bu yüzden "insan insanın dostudur" anlayışı telakki edilir. Paylaşmak, hissetmek, hemhâl olmak dostluğu pekiştirir ve bilinçaltı kızgınlıkları yok eder. Düşmanlıklar değil insanlar biriktirilir.

Psikolog Kadir Özsöz

instagram


öneri: 

Bu makale için henüz yorum yok.

Yorum yazın

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.