Psikoloji Hakkında Merak Ettikleriniz

Psikoloji Hakkında Merak Ettikleriniz

Psikoloji ve psikoterapi süreci ile ilgili sorularınız ve cevapları...


Psikoloji Nedir?

Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

Psikolog Kimdir?

Üniversitelerin Psikoloji bölümünde 4 yıllık öğrenimini tamamlayarak diplomasını almaya hak kazanan kişilere Psikolog denmektedir.

Uzman Psikolog Kime Denir?

Dört yıllık Psikoloji bölümü sonrasında master ya da diğer adıyla yüksek lisans yapan Psikologlar Uzman Psikolog ünvanını alırlar.

Psikolog Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Psikolog olabilmek için liseden sonra Psikoloji bölümünde eğitim veren yurt içi ya da yurt dışı bir üniversiteden kabul almak ve bölümü başarı ile tamamlayarak diplomayı almaya hak kazanmak gerekir. Psikoloji bölümleri insan ve davranışı ile ilgili oldukça kapsamlı bir eğitim içeriğine sahiptir.

Psikolojinin Alt Alanları Nelerdir?

Psikoloji diğer bilim alanlarına göre çok yeni olmasına rağmen hızla gelişmektedir. Psikolojinin çok sayıda alt alanı bulunmaktadır. Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji, Endüsti-Örgüt Psikolojisi, Nöropsikoloji, Bilişsel Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi, Okul Psikolojisi, Psikometri psikolojinin alt alanlarındandır.

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, bireylerdeki psikolojik problemler, duygusal ve davranışsal bozukluklar ve günlük yaşamı etkileyecek düzeydeki psikososyal uyum sorunları gibi konularda, var olan semptomların azaltılması ya da ortadan kaldırılması, ihtiyaç duyulan davranış değişikliğinin sağlanması ve bireylerde olgunlaşma, farkındalık, psikolojik büyüme gibi süreçlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı, planlı, yapılandırılmış bilimsel psikoterapötik yöntemlerle tedavi ya da terepötik müdahaleler bütünüdür.

Psikoterapi Teknikleri Nelerdir?

Psikoterapide kullanılan teknikler çeşitlilik göstermektedir. Son yıllarda kanıta dayalı psikoterapinin önem kazanması ile etkinliği klinik olarak kanıtlanan psikoterapi teknikleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olup ve pek çok hasta/danışan da bu tekniklerden olumlu sonuçlar almaktadır. Bilişsel davranışçı terapi, kognitif davranışçı terapi, bilişsel terapi, davranışçı terapi isimleri ile anılan psikoterapiler bu tekniklerin başında gelir. EMDR (eye movement desensitization and replacement) yani göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme yöntemi de psikoterapi etkinliği araştırmalarında sıkça kullanılan bir modeldir ve başta psikolojik travmalar olmak üzere pek çok alanda etkili olduğu gösterilmiştir. Diğer psikoterapi yöntemlerinden başlıcaları şema terapi, psikodinamik psikoterapi, psikanalitik psikoterapi, hipnoz/hipnoterapi, varoluşçu psikoterapi, logoterapi, geştalt psikoterapi, bütüncül psikoterapidir.

Psikoterapi Ne Kadar Sürer?

İnsanlar sıklıkla psikoterapi seanslarının ne kadar süreceğini, kaç seans gelmek gerektiğini merak ederler. Bu pek çok yönü ile haklı bir sorudur. Ancak psikoterapi, insan psikolojisinin bireysel, kişiye özgü ve biricik oluşundan ötürü kişiden kişiye göre değişen, farklılaşan bir süreçtir. Aynı psikolojik sıkıntı ile başvuran iki farklı birey tamaen aynı terapi protokollerinin uygulanması durumunda dahi aynı sürede ve aynı seviyede sonuç almayabilir. Bireyin kişilik yapısı, geçmiş yaşam deneyimleri, problemin niteliği, kişinin o güne kadarki başetme yöntemleri ve başa çıkma becerileri, kendisine, diğer insanlara ya da dünyaya yönelik kalıplaşmış inanışları gibi faktörler psikoterapi sürecini etkilemektedir. Bununla beraber kişinin iyileşmeye ya da değişime olan inancı ve motivasyonu, psikoterapist ile danışan arasında kurulan güven ilişkisi, psikoterapinin düzenli devam ediyor olup olmaması gibi faktörler de psikoterapinin ne kadar sürebileceğine etki etmektedir.

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri, hekimliğin ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukların tanılanmasıyla ve bunların sağaltımıyla uğraşan uzmanlık dalıdır.

Psikiyatri ve Psikolog Arasındaki Farklar Nelerdir?

Psikiyatri hekimleri Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra Psikiyatri alanında ihtisas yapan kişilerdir. Psikiyatrik hastalıklar konusunda uzmanlaşmışlardır ve farmakoterapi yani ilaç tedavisi uygulama yetkinlikleri bulunmaktadır. Psikologlar ise Psikoloji bölümünden mezun olmuşlardır ve eğitimleri psikofarmakoloji ve medikal tedavilerin uygulanması konusunda bir yetkinlik sağlamamaktadır. Her iki mesleğe mensup uzman da belli ekollerde psikoterapi eğitimlerini tamamladığı takdirde psikoterapist olarak çalışabilmektelerdir. Her iki meslek dalı ruh sağlığı alanında dirsek temasında çalışmaktadır ve pek çok çalışma alanında ekip arkadaşı olarak mesleklerini icra etmektelerdir.

Her Psikolog Psikoterapist Midir?

Psikoloji lisans programlarında psikoterapilerle ilgili dersler verilmektedir ancak bunlar psikoterapi uygulamaları yapmak için yeterli değildir. Psikoterapi uygulamak için uzun eğitim ve süpervizyon dönemini kapsayan derin bir yetkinlik kazanma sürecini geride bırakmak gerekir. Dolayısıyla her psikolog psikoterapist değildir.

İyi Psikolog Nedir? Doğru Psikoloğu Nasıl Seçerim?

İyi psikolog nedir, doğru psikoloğu nasıl seçerim, kendime uygun psikoloğu nasıl bulurum gibi sorular psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin merak ettiği sorulardandır. Psikoterapi kişiye özel bir sağaltım yaklaşımı ve aynı zamanda farkındalıklarınızı geliştireceğiniz bir “yol” olduğundan ötürü bu yolda kimin size rehberlik edeceği önemlidir. Psikoterapistinizi seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur öncelikle eğitimdir. Psikolog, Psikolojik Danışman ve Psikiyatri Uzmanları Psikoterapist olabilirler. İkinci konu başvuruda bulunacağınız psikolog/psikolojik danışman/psikiyatristin uyguladığını söylediği psikoterapi yöntemi üzerine yetkin kurum ve kişilerden gereken eğitimleri tamamladığını araştırmaktır. Elbette gerekli yetkinliklerin bulunması da her zaman yeterli olmayabiliyor. Danışan ve Psikoterapistin uyumu ve aradaki güven ilişkisinin kurulması psikoterapi sürecinin kilit öneme sahip hususlarından olduğu için ilk seanslarda bu konuda fikir edinmek tercih edilmektedir.

Psikoterapi Merkezi Nedir?

Psikoterapi merkezi, psikoterapi uygulamalarının yapıldığı danışmanlık ofislerine verilen isimdir. Psikoterapi merkezine başvuruda bulunulduğunda merkezde çalışan kişilerin diplomaları ve çalıştıkları alanlardaki yetkinlikleri hakkında emin olmak, yeterince araştırarak gitmekte yarar vardır.

Psikolog İlaç Tedavisi Uygular Mı?

Psikologlar ilaç tedavisi uygulamazlar. Psikologlar belli ekollerde psikoterapi eğitimlerini tamamlamaları halinde psikoterapi uygularlar.

Psikolog Görüşme Ücretleri Nasıldır?

Psikoterapi görüşme ücretleri illere ve ilçelere göre değişkenlik gösterebildiği gibi uzmana göre de değişebilmektedir. Belli bir ücret aralığının mevcut olmadığı bir alan olduğu için uygun fiyatlı psikoterapi hizmeti alabileceğiniz kurumlar olduğu gibi seans ücretlerinin asgari ücret tutarına yaklaştığı bazı kurum ve kişiler de olabilmektedir. Ülkemizde ne yazık ki psikoterapi hizmetleri tam anlamıyla sağlık güvencesi kapsamında yer almamaktadır. Bu durum kişilerin psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişmelerini zorlaştırmaktadır.

Düşük Ücretli Psikoterapi Mümkün Mü?

Düşük ücretli psikoterapi ve psikolog hizmeti almak özellikle İstanbul ilinde mümkün. Belediyelerin psikolojik danışmanlık birimleri ücretsiz hizmet vermekte. Bununla beraber bazı üniversiteler bünyesinde psikolojik danışmanlık birimleri düşük ücretle terapi hizmeti sağlamaktadır.